Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. More information

Accept all cookiesClose button

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies

Zmluvné podmienky

Pred použitím webovej stránky https://www.devcity.tech prevádzkovanej spoločnosťou Devcity s.r.o  si pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky.

Podmienky používania

Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si túto zmluvu prečítali a skontrolovali a že súhlasíte s dodržiavaním jej podmienok. Ak nechcete byť viazaní podmienkami tejto zmluvy, odporúčame vám prestať používať webovú stránku zodpovedajúcim spôsobom. Devcity poskytuje súhlas k používaniu a prístup k tejto webovej stránke, jej produktom a službám iba tým, ktorí súhlasili s jej podmienkami.

Zásady ochrany osobných údajov

Predtým, ako budete pokračovať v používaní našich webových stránok, odporúčame vám, aby ste si prečítali našu zásady ochrany osobných údajov pokiaľ ide o zhromažďovanie používateľských údajov. Pomôže vám lepšie pochopiť naše postupy.

Vekové obmedzenie

Predtým, ako budete môcť používať túto webovú stránku, musíte mať najmenej 18 (osemnásť) rokov. Používaním tejto webovej stránky zaručujete, že máte najmenej 18 rokov a môžete zákonne dodržiavať túto zmluvu. Devcity nepreberá žiadnu zodpovednosť za záväzky súvisiace so skresľovaním veku.

Duševné vlastníctvo

Súhlasíte s tým, že všetky materiály, produkty a služby poskytované na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Devcity, jej pridružených spoločností, riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií vrátane všetkých autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok, patentov a iného duševného vlastníctva. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete reprodukovať ani predistribuovať duševné vlastníctvo Devcity žiadnym spôsobom vrátane elektronických, digitálnych alebo nových registrácií ochranných známok.

Devcity udeľujete bezplatnú a neexkluzívnu licenciu na zobrazovanie, používanie, kopírovanie, prenos a vysielanie obsahu, ktorý nahráte a publikujete. V prípade otázok týkajúcich sa nárokov na duševné vlastníctvo by ste sa mali obrátiť na spoločnosť, aby ste dosiahli dohodu.

Používateľské účty

Ako používateľ tejto webovej stránky môžete byť požiadaní, aby ste sa u nás zaregistrovali a poskytli osobné informácie. Ste zodpovední za zabezpečenie presnosti týchto informácií a ste zodpovední za zachovanie bezpečnosti a bezpečnosti vašich identifikačných informácií. Tiež ste zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytujú v rámci vášho účtu alebo hesla.

Ak si myslíte, že existujú nejaké možné problémy týkajúce sa bezpečnosti vášho účtu na webovej stránke, okamžite nás informujte, aby sme ich mohli zodpovedajúcim spôsobom riešiť.

Vyhradzujeme si všetky práva na ukončenie účtov, úpravu alebo odstránenie obsahu a zrušenie objednávok podľa vlastného uváženia.

Uplatniteľné právo

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že tieto obchodné podmienky budú riadiť zákony Českej republiky, bez ohľadu na zásady kolízie, alebo a spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť medzi Devcity a vami alebo jeho obchodnými partnermi a spolupracovníkmi.

Spory

Akýkoľvek spor súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním tejto webovej stránky alebo s produktmi, ktoré si u nás zakúpite, bude rozhodovaný štátnym súdom Českej republiky a vy súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania týchto súdov.

Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením spoločnosti Devcity a jej pridružených spoločností a necháte spoločnosť Devcity konať v súlade s právnymi nárokmi a požiadavkami, ktoré môžu vyplynúť z vášho používania alebo zneužitia našich služieb. Vyhradzujeme si právo vybrať si vlastného právneho poradcu.

Obmedzenie zodpovednosti

Devcity nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré sa vám môžu vyskytnúť v dôsledku zneužitia našej webovej stránky.

Devcity si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať, upravovať a meniť túto zmluvu. O týchto zmenách budeme informovať našich používateľov prostredníctvom elektronickej pošty. Táto dohoda je porozumením medzi Devcity a používateľom a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa používania tejto webovej stránky.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

Napíšte nám na: martin.bobek@devcity.tech

Zavolajte nám: +420 725 536 023

Ako kontaktovať príslušný orgán

Ak chcete nahlásiť sťažnosť alebo ak máte pocit, že spoločnosť Devcity nevyriešila vaše obavy uspokojivým spôsobom, môžete sa obrátiť na Úrad komisára pre informácie.

E: martin.bobek@devcity.tech