Předvolby

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, máte možnost zakázat určité typy cookies, které nemusí být nezbytné pro základní fungování webových stránek. Blokování kategorií může ovlivnit vaši zkušenost s webem. Více informací

Přijmout všechny soubory cookie__wf_rezervovaný_dědictví

Tyto položky jsou vyžadovány pro umožnění základní funkčnosti webových stránek.

Vždy aktivní

Tyto položky se používají k poskytování reklamy, která je pro vás a vaše zájmy relevantnější.

Tyto položky umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytovat vylepšené, osobnější funkce.

Tyto položky pomáhají provozovateli webových stránek pochopit, jak si jeho webové stránky vedou, jak návštěvníci interagují s webem, a zda se mohou vyskytnout technické problémy.

Děkuji! Váš příspěvek byl přijat!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
__wf_rezervovaný_dědictví

Společenská odpovědnost (CSR)

Chceme pracovat eticky, transparentně a zodpovědně, s přihlédnutím k dopadu našich aktivit na společnost, životní prostředí a všechny zúčastněné strany.

1. Etické chování:
Zavazujeme se dodržovat nejvyšší standardy etického chování ve všech aspektech naší činnosti. To zahrnuje dodržování zákonů a předpisů, čestné a bezúhonné podnikání a respektování práv a důstojnosti jednotlivců, komunit a zúčastněných stran.

2. Zapojení zúčastněných stran:
Uvědomujeme si důležitost spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, včetně zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, akcionářů, místních komunit a dalších relevantních stran. Zavázali jsme se podporovat otevřenou a transparentní komunikaci, naslouchat jejich připomínkám a začlenit jejich zpětnou vazbu do našich rozhodovacích procesů.

3. Udržitelnost životního prostředí:
Uznáváme naši odpovědnost minimalizovat naši ekologickou stopu a podporovat udržitelnost životního prostředí. To zahrnuje snížení spotřeby energie, minimalizaci tvorby odpadu, zachování přírodních zdrojů a přijetí ekologických postupů v celém našem dodavatelském řetězci a provozech.

4. Společenská odpovědnost:
Jsme odhodláni pozitivně přispívat společnosti a zlepšovat blahobyt komunit, ve kterých působíme. To zahrnuje podporu vzdělávání, zdravotní péče, sociální péče a dalších iniciativ, které řeší kritické společenské potřeby a podporují inkluzivní rozvoj.

5. Rozmanitost a začlenění:
Přijímáme rozmanitost a začlenění jako základní hodnoty, které obohacují naši organizaci a podporují inovace. Jsme odhodláni vytvořit různorodé a inkluzivní pracoviště, kde se ke všem jednotlivcům přistupuje s respektem, důstojností a spravedlivostí, bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, nebo původ.

6. Lidská práva:
Respektujeme a dodržujeme lidská práva ve všech aspektech našich obchodních aktivit a v rámci našeho dodavatelského řetězce. Odmítáme všechny formy diskriminace, nucené práce, dětské práce a vykořisťování. Jsme odhodláni zajistit, aby naše činnost neporušovala základní práva a svobody jednotlivců.

7. Odpovědné řízení dodavatelského řetězce:
Uvědomujeme si důležitost zajištění odpovědných postupů v celém našem dodavatelském řetězci. To zahrnuje spolupráci s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek k etickým, sociálním a environmentálním standardům, provádění náležité péče za účelem identifikace a řešení rizik a prosazování spravedlivých pracovních postupů a ochrany životního prostředí.

8. Transparentnost a odpovědnost:
Věříme v transparentnost a odpovědnost jakožto základního principu CSR. Zavázali jsme se poskytovat přesné a včasné informace o našich iniciativách CSR, výkonnosti a dopadech, interně i externě. Jsme zodpovědní za své činy a snažíme se neustále zlepšovat naše postupy CSR.

Závěr:
Ve společnosti Devcity jsme odhodláni integrovat tyto principy CSR do naší obchodní strategie, operací a kultury. Přijetím naší odpovědnosti vůči společnosti, životnímu prostředí a všem zúčastněným stranám se snažíme vytvářet dlouhodobou hodnotu a přispívat k udržitelnějšímu a inkluzivnějšímu světu.