Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. More information

Accept all cookiesClose button

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies

Vývoj pre cestovný ruch

Začnite cestu svojich zákazníkov u nás!

Môžeme spolupracovať na implementácí jedinečnej vízie v oblasti cestovania, ktorá vám pomôže zmierniť prevádzkovú neefektivitu a zlepší zákaznícku podporu.

Dôležitým bodom je využitie umelej inteligencie.
Ukázať zákazníkovi relevantný obsah, vedieť, čo si kedy kúpil a nasmerovať ho k novým nákupom za pomocou výhodných personalizovaných ponúk a trendy obsahu, o ktorý by sa mohol zaujímať.
Development forTravel metro
Chcem spolupracovať na projekte v oblasti cestovania
Button Arrow Top Right
Headline Enter Arrow

Devcity projekty v oblasti cestovného ruchu

Development forTravel Omio travelling

Omio

Development forTravel Omio

V Omio sme zapojení do niekoľkých tímov. Podieľame sa na napojeniach k partnerom tretích strán s použitím Javy, pokrývame časť front-end vývoja a vytvárame napojenie na Google účty.
Zároveň sa staráme o nástroj pre internú zákaznícku podporu.

Viac o našich službách
__wf_vyhradené_dedičstvo